Обама VS Маккейн

Обама и Маккейн решили да се установят различията си на ринга. Изберете си опонент и след това използва клавишите W, A, S, D и натиснете пространство бар и да ви защити.

Всички игри
Обама-vs-Маккейн
Гласуване 33
За 25
Cons 8
Забележка 0.7575757575757576
9