Combat de boxa en Flash

La cadena de uppercuts i ganxos per posar al teu oponent KO i guanyar la lluita.
Utilitza les tecles Z, X i C per donar inici i la barra espaiadora per bloquejar.

Tots els jocs
Combat-de-boxa-en-flash
Votació 2
Per 1
Contres 1
Tingueu en compte 0.5
9