Obama VS McCain

Obama ja McCain on otsustanud asuda elama oma erimeelsused ring. Vali oma vastane ja kasutab seejärel klahvidega W, A, S, D ja lööb tühikuklahvi ja sind kaitsta.

All Games
Obama-vs-mccain
Hääletamisel 33
Jaoks 25
Miinuseid 8
Märkus 0.7575757575757576
9