Jwèt Boxe ak yon Papy

Yon jwèt boxe vre Marr, pou jwe fòk itilize kle V, B ak N pou touye yo, ba espas pou bloke kout pwen ou vle wè

Tout jwèt
Jwet-boxe-ak-yon-papy
Vote 48
Pou 32
Kont 16
Nòt 0.6666666666666666
9