Jwèt Boxe (Counter Punch)

Pou jwe, se senp, itilize yo manyen, SZ, ak X pou bat yo ak kle fléchées pou esquiver kout.

Tout jwèt
Jwet-boxe-counter-punch
Vote 12
Pou 7
Kont 5
Nòt 0.5833333333333334
9