اوباما در مقابل مک کین

اوباما و مک کین تصمیم گرفت که به حل و فصل اختلافات خود را در حلقه. را انتخاب کنید حریف خود را و سپس با استفاده از کلید های W ، A ، S ، D و هدف قرار دادن نوار در فضا و برای محافظت از شما.

همه بازی ها
اوباما-در-مقابل-مک-کین
رای گیری 33
برای 25
منفی 8
توجه داشته باشید 0.7575757575757576
9