ಒಬಾಮಾ ವಿ ಮೆಕ್ಕೇನ್

ಒಬಾಮಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೇನ್ ರಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ವಾಟ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಎ, ಎಸ್, ಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಹೊಡೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲು.

ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳು
ಒಬಾಮಾ-ವಿ-ಮೆಕ್ಕೇನ್
ಮತದಾನ 33
ಗೆ 25
ಹೋಗುಗಳು 8
ಗಮನಿಸಿ 0.7575757575757576
9