Arcade boksing spillet

For å spille, bruker A og S for å gi slag, og pil opp for å unngå dem.

Alle spill
Arcade-boksing-spillet
Avstemmingen 93
For 68
Cons 25
Note 0.7311827956989247
9