Obama VS McCain

Obama a McCain sa rozhodol riešiť svoje spory v kruhu. Vyberte si svojho súpera a potom pomocou klávesy W, A, S, D a mlátil do medzerníka a chrániť Vás.

Všetky hry
Obama-vs-mccain
Hlasovania 33
Pro 25
Kon 8
Poznámka 0.7575757575757576
9