బిన్ లాడెన్ తో బాక్సింగ్ గేమ్

మీరు అనుకుంటున్నారా గా గాడిద బిన్ లాడెన్ అనేక సార్లు కిక్. సమ్మె కారణంగా స్క్రీన్ కుడి బటన్లను క్లిక్ చేయండి. చిట్కా: సున్నితమైన కోసం, ఆఖరి బ్లో చేయడానికి పుర్రె కాదు ప్రెస్!

అన్ని ఆట
బిన్-లాడెన్-తో-బాక్సింగ్-గేమ్
ఓటింగ్ 46
కోసం 35
కాన్స్ 11
గమనించండి 0.7608695652173914
9