వాస్తవ బాక్సింగ్ పోషిస్తాయి

గేమ్ ప్రారంభించడానికి ఒక ప్రెస్, అప్పుడు కిక్ ఒక మరియు S ఉపయోగించి ప్లే, మరియు మీరు రక్షించేందుకు బాణం. చిట్కా: పవర్ బార్ దాని గరిష్ట, పత్రికా స్పేస్ చేరుకున్న.

అన్ని ఆట
వాస్తవ-బాక్సింగ్-పోషిస్తాయి
ఓటింగ్ 38
కోసం 28
కాన్స్ 10
గమనించండి 0.7368421052631579
9