Boxing trò chơi với trẻ em trên đường phố

Raye tội phạm trong khu phố của bạn với quyền anh tất cả những người không tuân theo các quy tắc. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, và các phím A, S và D để đá.

Tất cả trò chơi
Boxing-trò-chơi-với-trẻ-em-trên-đường-phố
Biểu quyết 22
Đối với 13
Nhược điểm 9
Lưu ý 0.5909090909090909
9